UVJETI PRODAJE

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

 

Nositelj svih prava na internet stranici shop.arijanova.hr je trgovačko društvo Arija Nova d.o.o. (dalje u tekstu: Arija Nova d.o.o.). Korištenjem usluga internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i internet trgovine.

 

Pružatelj usluge internet prodaje putem internet trgovine shop.arijanova.hr je:

 

Tvrtka:

Arija Nova d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu

 

Skraćeni naziv:

Arija Nova d.o.o.

 

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zadru (broj: Tt-08/225-2)

 

Matični broj:

02370956

 

OIB:

83573049849

 

Sjedište/adresa:

Ulica Braće Miroslava i Janka Perice 59b, 23000 ZADAR, HR

 

Temeljni kapital:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

 

Banka:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

IBAN:

HR4124020061100671676

 

Uprava:
Tomislav Miočić
Kristijan Orlić

 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio internet trgovine shop.arijanova.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

 

Korištenje usluga internet trgovine shop.arijanova.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internet stranica shop.arijanova.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Arija Nova d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

 

Internet trgovina shop.arijanova.hr se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na shop.arijanova.hr .

 

Internet trgovina shop.arijanova.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

Arija Nova d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

2. UVJETI PRODAJE

 

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji


Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Arija Nova d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Arija Nova d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

 

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

 

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Arija Nova d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

 

• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik internet trgovine shop.arijanova.hr ,


• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik internet trgovine shop.arijanova.hr


• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 023 31 60 60  telefonske linije.

 

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

 

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Arija Nova d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Arija Nova d.o.o. i korisnika kao kupca.

 

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

 

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

 

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

 

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 

• Ako Vam je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz Vaš izričit prethodni pristanak te uz Vašu potvrdu kako ste upoznati s činjenicom da ćete izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako Vam usluga bude u potpunosti ispunjena.


• Ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je otpečaćena nakon dostave.

 

• Ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

• Ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,.

 

• Ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora takve publikacije.

 

• Ako je za kupljenu robu potrebna montaža, redovito održavanje i/ili servisiranje, a koje je napravila neovlaštena osoba.

 

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Arija Nova d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Arija Nova d.o.o., Ulica Braće Miroslava i Janka Perice 59b, 23000 ZADAR), telefaksom na 023 30 23 90 ili elektroničkom poštom na reklamacije@arijanova.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

 

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našim stranicama korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Arija Nova d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

 

Sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača svaki Ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

 

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Arija Nova d.o.o., odnosno internet trgovina shop.arijanova.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Arija Nova d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

 

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Arija Nova d.o.o., Ulica Braće Miroslava i Janka Perice 59b, 23000 ZADAR bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Arija Nova d.o.o., odnosno internet trgovini shop.arijanova.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 023 31 60 60 ili se javi na shop.arijanova.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

 

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.

 

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Arija Nova d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Arija Nova d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

 

II) Uvjeti i postupak kupnje


Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

 

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

 

Ako kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: shop.arijanova.hr ili na telefonski broj 023 31 60 60 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 023 31 60 60 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

 

III) Dostava i uvjeti dostave


• Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

 

• Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

 

• Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.

 

• Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

 

• U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.


IV) Reklamacije i prigovori


Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti internet trgovini shop.arijanova.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

 

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 

• na broj telefona: 023 31 60 60,

 

• na e-mail adresu: reklamacije@arijanova.hr,

 

• na adresu: Arija Nova d.o.o., Ulica Braće Miroslava i Janka Perice 59b, 23000 ZADAR

 

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Arija Nova d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Arija Nova d.o.o.

 

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Arija Nova d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem službene web stranice. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis


Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

 

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ako za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

 

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

VI) Način i postupak plaćanja


Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

 

b) Plaćanje općom uplatnicom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, internet trgovina shop.arijanova.hr prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

 

c) Plaćanje internet bankarstvom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, internet trgovina shop.arijanova.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

 

d) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe)

Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, internet trgovina shop.arijanova.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

 

e) Keks Pay plaćanje

Aplikacija je zaštićena PIN-om ili biometrijom, a slanje i plaćanje sigurnosnim provjerama prema najvišim standardima EU-a. 

 

f) PayPal plaćanje

Plaćanje PayPalom smatra se najsigurnijim načinom plaćanja preko interneta. Sva plaćanja bit će procesirana u kunama (KN). Kunski iznos transakcije biti će konvertiran u settlement valutu Paypala (EUR) prema tečaju Hrvatske narodne banke. Pri zaduživanju Vašeg Paypal računa, već konvertiran iznos će se konvertirati u Vašu lokalnu valutu, prema tečaju banke. Zbog navedenih konverzija cijena vidljiva na webu je informativnog karaktera te je moguće odstupanje od iste.

 

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

 

Internet trgovina shop.arijanova.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet trgovine shop.arijanova.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Internet trgovina shop.arijanova.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi internet trgovini shop.arijanova.hr.

 

Internet trgovina shop.arijanova.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga internet trgovine. Internet trgovina shop.arijanova.hr  prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

 

Internet trgovina shop.arijanova.hr  prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Internet trgovina shop.arijanova.hr  će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke internet trgovina će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Internet trgovina shop.arijanova.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Internet trgovina za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ecommerce d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Saznajte više o našoj polici privatnosti.

 

4. KOMUNIKACIJA INTERNET TRGOVINE SHOP.ARIJANOVA.HR S KORISNICIMA

 

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas internet trgovina shop.arijanova.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.