UVJETI KORIŠTENJA

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

 

Internetska stranica shop.arijanova.hr (u daljnjem tekstu internet trgovina) u vlasništvu je trgovačkog društva Arija Nova d.o.o.

Arija Nova d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Korištenjem internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni shop.arijanova.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.


U slučaju pristupa i/ili korištenja domene shop.arijanova.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem internet trgovine bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje, bez ikakvih ograničenja ili rezervi, na korištenje i uporabu internet trgovine u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe internet trgovine vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

 

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korištenjem internet trgovine ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene sadržaja (ponude)  kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

 

Arija Nova d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te ima pravo uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup internet trgovine i pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

 

Arija Nova d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet trgovine.

 

Korištenjem sadržaja internet trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB TRGOVINE

 

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na internet trgovini shop.arijanova.hr , uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver internet trgovine zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.


Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver internet trgovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Arija Nova d.o.o.

 

Usluge internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način te korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

 

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ove internet trgovine, Arija Nova d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi internet trgovinu.

 

Korištenje usluga internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Arija Nova d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

III. KORIŠTENJE STRANICA INTERNET TRGOVINE

 

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje internet trgovine, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.


Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

 

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom, takvo korištenje smatra se nedopuštenim te je u tom slučaju Arija Nova d.o.o. ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika i u cijelosti ili djelomično mu ograničiti pružanje usluge.

 

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

 

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge internet trgovine, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.


Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

 

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

 

Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

 

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Arija Nova d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

IV. a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

 

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke.

 

Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga internet trgovine.


Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

 

IV. b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

 

Ukoliko korisnik koristi internet trgovinu kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

 

V. OSTALO

 

a) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Uvjeta korištenja će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih uvjeta kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).

 

b) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Arija Nova d.o.o Ulica Braće Miroslava i Janka Perice 59b, 23000 ZADAR

 

c) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava shop.arijanova.hr.

 

d) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

 

e) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na shop.arijanova.hr.

 

f) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

 

g) Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način; Kako se riješiti EE otpada? U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.